Våre produkter og tjenester

Vi utfører de fleste graveoppdrag, som blant annet:

 • Levering av ferdig oppsatt natursteinsmur

 • Drenering og nydyrking

 • Vegvedlikehold / grøftrensk

 • Planering

 • Utgraving og klargjøring for hustomt

 • Innlegging av vann og kloakk

 • Drenering av grunnmur

 • Graving og legging av kabler

 • Skogsgrøfting / markberedning

 • Massetransport

 • Levering av matjord, grus og pukk

Vi har maskinførere med lang erfaring, og leverer kvalitet til
konkurransedyktige priser. Ta kontakt med oss for et godt tilbud.

Adresse

Sveanvegen 12

Norge

7718 Steinkjer

Telefon

91330332